Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2020

pastelowisko
2623 2b0d 500
Reposted fromnoticeable noticeable viaburnmyshadow burnmyshadow

March 26 2020

pastelowisko

March 25 2020

pastelowisko
pastelowisko
pastelowisko
2766 a36f
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
pastelowisko
6051 f756
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viatwice twice
pastelowisko
9272 f613
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatwice twice

March 09 2020

pastelowisko
0798 6511 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viainsanedreamer insanedreamer
pastelowisko
8331 f4ed 500
Reposted fromSzczurek Szczurek

March 08 2020

pastelowisko
Słowa nic nie znaczą. Przepraszać, to pokazywać, że ma się młotek, zamiast wbić gwóźdź. 
— Żulczyk ,,Czarne słońce"

March 04 2020

pastelowisko
9630 b774 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
pastelowisko
5845 a0de 500
Trzy Kolory: Czerwony, K. Kieślowski (1994)
Reposted frommovieguy movieguy viafilmowy filmowy

March 03 2020

pastelowisko
5348 c9d2 500

February 26 2020

pastelowisko
3251 e6c0 500
Reposted fromPuls Puls viashakeme shakeme

February 24 2020

pastelowisko
8142 1d89
pastelowisko
7451 0725 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaSzczurek Szczurek
pastelowisko
2158 1598 500
Reposted fromrubinek rubinek viashakeme shakeme
pastelowisko

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"

February 13 2020

pastelowisko
2174 6dcb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl